Category : Show bít

BusinessShow bít

Xét xử Nguyễn Phương Hằng – Người livestream các vấn đề trắng đen của nghề Từ Thiện

dadmin
Trước khi nghị án, HĐXX đã cho những bị cáo nói lời ở đầu cuối trong đó, bị cáo Hằng đã nói: “Hôm nay biến thành bị cáo, bị cáo vô cùng ân hận và đau...