Tag : đánh giá và nhận định điện thoại Apple iPhone 15

Công nghệ

Từ các bài đánh giá và nhận định điện thoại Apple iPhone 15, 15 + Plus, 15 Pro & 15 Pro Max lúc đầu, rất có thể thấy Apple dành được bước đi ngay cả với mẫu cơ bản.

dadmin
iPhone 15 cho đặt trước tại VN từ ngày 22/9 & giao từ 29/9. Như thường lệ, những tờ báo lớn được tiếp cận điện thoại Apple iPhone 15 trước người tiêu dùng phổ thông và cũng đã chào làng những bài nhận...